Mooie website maar vindt de gebruiker dat ook?

Redenen om af te haken

Je bent op zoek naar een dienst, product of informatie op het web. Je gaat naar een site, maar het lukt niet om (snel) te vinden wat je zoekt. De indeling van de website is niet overzichtelijk, de navigatie is onlogisch en er zijn veel handelingen nodig om ergens te komen. De teksten zijn lastig te begrijpen of de site werkt niet fijn op de tablet of mobiel. Voor de gebruiker kan dit een reden zijn om af te haken. Super jammer. Je verliest bezoekers terwijl het niet nodig is. Dat is namelijk mede bepalend voor het succes.

Wat vindt de gebruiker er eigenlijk van?

Maar hoe kan dat dan? De ontwikkelaar heeft ongetwijfeld met veel aandacht en passie aan de website gewerkt. In de beleving van de ontwikkelaar is er een gebruiksvriendelijke en goed werkende site opgeleverd. De opdrachtgever heeft ook meegekeken, concept/staging versies zijn beoordeeld en misschien is er nog wel een acceptatietest gedaan. De website is live gegaan, maar uit data van bijvoobeeld Google Analytics blijkt, dat bezoekers snel afhaken en conversies tegenvallen. Er wordt nog wel eens vergeten hoe de (potentiële) gebruiker de website ervaart. Een gebruiker kijkt nu eenmaal anders naar een website dan een ontwikkelaar of opdrachtgever. Het is dan ook aan te raden om een gebruikerstest uit te voeren om zo achter de mening van je doelgroep te komen.

De bruikbaarheid vaststellen

Bij een dergelijke test wordt er vastgesteld of een website (of applicatie) aan de eisen voldoet. Een handig hulpmiddel bij het opstellen van de eisen in de test is de ISO standaard (25010). Deze standaard biedt voor een gebruikerstest een eis bruikbaarheid op het gebied van toegankelijkheid, aantrekkelijkheid of bedienbaarheid.

Toegankelijk op meerdere apparaten

Wanneer de opdrachtgever een gebruikerstest wil laten uitvoeren dan kan er bij het opstellen van de wensen voor de website aangegeven worden hoe de opdrachtgever de bruikbaarheid ingevuld wil zien. Een voorbeeld hiervan is dat de website toegankelijk is op smartphone, tablet en pc, maar ook goed draait op browsers zoals Safari, Edge, Firefox en Chrome. De ontwikkelaar moet bij het ontwikkelen van de website al rekening houden met de eisen en zorgen dat het functioneel werkt. Vervolgens kan er bij de gebruikerstest aan de hand van verschillende testcases worden vastgesteld of er aan de eis is voldaan.

De invulling van een gebruikerstest

Een gebruikerstest kan op verschillende manieren gedaan worden. Zo kan na het kiezen van de testpersonen uit de doelgroep bijvoorbeeld een onsite test uitgevoerd worden. Er zijn verschillende tools beschikbaar die registreren hoe een gebruiker scrolled en waar hij of zij op klikt. Een andere invulling kan een A/B test zijn. Er zijn bij een A/B test meerdere varianten van de website of onderdeel van de website beschikbaar die de testpersonen willekeurig testen. Na het testen is het altijd belangrijk om de bevindingen vast te leggen en te bespreken. Na een eventuele hertest en na akkoord van de opdrachtgever kan de website live.

Garantie op succes?

Geeft een gebruikerstest garantie op succes van je website? Nee, dat niet. Het verwerken van meningen, ervaringen en feedback van gebruikers maakt de kans van slagen vele malen groter. Een gebruikerstest is overigens niet alleen van meerwaarde bij oplevering van een website, maar ook bij wijzigingen in een bestaande website.

En oh ja, voor de website van Webatleten is een gebruikerstest uitgevoerd. Aan de hand van persona's. Zet jij al gebruikerstesten in voor conversie optimalisatie? Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met mij op.

Mijn blogs