Disclaimer webatleten.nl

Leuk dat je onze website bezoekt! We besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op de website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. We sluiten aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • het gebruik van deze website;
  • het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder onze toestemming of de eventuele opdrachtgever van de tekstproductie.

Externe links

Deze site bevat mogelijk links naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar we bij deze verwijzen.

Onjuistheden

We stellen het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via info@webatleten.nl.

Apeldoorn 2020